ارتباط با ما
تبلیغات


اخذ بیمه وام بایگانی - کافه حقوق
  • ابعاد حقوقی اجبار وام‌گیرندگان به اخذ بیمه وام!
  • غفاری‌راد گفت: برخی موسسات مانند بانک‌ها که به ارائه تسهیلاتی در قالب وام، به متقاضیان اقدام می‌کنند، مردم را مجبور به پذیرش پوشش بیمه‌ای کرده و هزینه‌های مربوط به بیمه را نیز از اصل وام کسر می‌کنند.
  • الزام وام‌گیرندگان به اخذ بیمه وام!
  • غفاری‌راد گفت: برخی موسسات مانند بانک‌ها که به ارائه تسهیلاتی در قالب وام، به متقاضیان اقدام می‌کنند، مردم را مجبور به پذیرش پوشش بیمه‌ای کرده و هزینه‌های مربوط به بیمه را نیز از اصل وام کسر می‌کنند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید