ارتباط با ما
اخلاق حسنه بایگانی - کافه حقوق
  • بررسی حقوق خرید و فروش اعضای بدن
  • بنا برقول به سلطنت، و مبنای کفایت سلطه بر مبیع و یا برمبنای ملکیت انسان بر اعضای خود و با قبول مملوک بودن مبیع در عقد بیع و مالیت داشتن اعضای بدن، فروش اعضا از این حیث مانعی ندارد؛ منتها در فروش اعضا متصل به بدن، مملوکیت اعضای به غیر، لازم می آید و از این حیث فروش آن مشکل است؛ اما درباره فروش عضو مقطوع، در مالیت داشتن آن شکی نیست.
  • گزارش پژوهشی آشنایی با مفاهیم حقوق عمومی؛ بررسی مفهوم «نظم عمومی»
  • نظم عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در هر نظام حقوقی است که همواره به عنوان یکی از مهمترین دغدغه‌های مشترک حکومت و شهروندان به شمار رفته است؛ چنانکه بقای هر حکومت، مبتنی بر وجود نظمی پایدار است و این مسئله نیز می‌تواند مستمکی برای تحدید، تضییق یا انکار حقوق و آزادی‏های بنیادین شهروندان قرار گیرد. علی‏رغم این اهمیت، نظم عمومی از جمله مفاهیم مبهم در عرصه حقوق عمومی است که در رابطه با شاخص‏ها، مبانی، مصادیق و ابزار تحقّق آن همچنان ابهامات و چالش‌هایی وجود دارد. تلاش این نوشتار بر آن است تا با رویکردی توصیفی به تبیین موارد مذکور بپردازد.
  • هدف فعالیت‌های فرهنگی در قوه قضائیه به کدام سمت گرفته شده است؟
  • حجت الاسلام و المسلمین صادقی گفت: هدف از انجام اقدامات فرهنگی در قوه قضائیه، افزایش اخلاق حسنه در بین کارکنان و افزایش رضایت ارباب رجوع است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید