ارتباط با ما
تبلیغات


اداره دولتی بایگانی - کافه حقوق
  • نگاهی به حقوق ارباب رجوع؛ با کارمند خاطی چه برخوردی می شود؟
  • بر اساس این مصوبه، ادارات مشمول تصویب‌نامه، موظفند نسبت به تهیه «منشور اخلاقی» اقدام و موارد مندرج در آن را اجرا کنند. به منظور نظارت بر حُسن اجرای این تصویب نامه، واحدهای بازرسی در ادارات و سازمان‌های مشمول، ایجاد یا تجهیز شده‌اند و انجام وظیفه می‌کنند. این بازرسان، افزون بر نظارت محسوس و نامحسوس، مسئولیت پیگیری شکایات مردمی را هم، برعهده دارند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید