ارتباط با ما
تبلیغات


اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی بایگانی - کافه حقوق
  • اشتغال، مهمترین مسئله زندانی پس از خروج است
  • رفاهی گفت: در مسئله زندان و زندانیان باید عزم جدی وجود داشته باشد تا برای بازگشت مجدد زندانی به زندان به خاطر عوارض اجتماعی و مالی که هم برای جامعه و هم برای خانواده این افراد وجود دارد اقدامی عملی صورت گیرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید