ارتباط با ما
تبلیغات


ادبیات حقوقی معاصر بایگانی - کافه حقوق
  • ترجمه «فرمالیسم حقوقی» واینرب
  • به گزارش تبصره سایت ترجمان ترجمه مقاله «فرمالیسم حقوقی» نوشته «ارنست واینرب» را منتشر کرد. این مقاله از سری مقالات منتشر شده در کتاب  «A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory» است که به صورت مشترک توسط «Wiley-Blackwell» چاپ شده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید