ارتباط با ما
تبلیغات


ادغام وزارتخانه ها بایگانی - کافه حقوق
  • بازخوانی نظرات شورای نگهبان:
    نظر تفسیری منتشر نشده شورای نگهبان درخصوص اصل (۱۳۶) قانون اساسی
  • در دوره دهم ریاست جمهوری، برخی از وزارتخانه‌ها به حکم قانون در یکدیگر ادغام شدند، همچنین برخی از وزرا توسط رئیس جمهور برکنار شده و یا استعفا دادند، و نیز برخی از وزرا با استیضاح توسط مجلس برکنار شدند؛ به نحوی که در نهایت بیش از نیمی از وزرا تغییر کردند.در این حالت ابهام ایجاد شد که آیا حکم ذیل اصل (۱۳۶)، شامل هر نوع تغییری در وزرا بنا به هر دلیلی، اعم از تغییر آنها توسط رئیس جمهور یا با رای عدم اعتماد مجلس و یا ادغام وزارتخانه‌ها می‌شود، یا صرفا نوع خاصی از تغییر وزرا مد نظر قانون اساسی بوده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید