ارتباط با ما
تبلیغات


ادله اثبات دعوی بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    معرفی کتاب در زمینه حقوق مدنی/ حقوق مدنی زیر بنای حقوق خصوصی و مادر سایر شعبه ها
  • یک از مباحث مهم رشته حقوق ، مباحث مربوط به حقوق مدنی می باشد . در اهمیت مباحث حقوق مدنی در بین سایر مباحث ، ذکر همین نکته بس که به اعتقاد برخی حقوق مدنی بنای حقوق خصوصی و مادر سایر شعبه هاست. درس حقوق مدنی از جمله دروس بسیار مهم به ویژه در گرایش حقوق خصوصی است و فهم صحیح آن میتواند به درک بسیاری از مبانی حقوقی منجر شود.
  • جرم شهادت کذب در دادگاه
  • شهادت یکی از ادله اثبات دعوا بوده و به این معنا است که فردی که نسبت به حقیقت امری اطلاعات شخصی دارد، گواهی داده و برای کشف حقیقت آن را در معرض استفاده دیگران قرار دهد. به عبارت دیگر، شهادت خبری است که به نفع یا به ضرر خبردهنده نیست بلکه به نفع و ضرر دیگران است و از این بابت با ادعا و اقرار تفاوت دارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید