ارتباط با ما
تبلیغات


ارائه دادخواست بایگانی - کافه حقوق
  • شرایط ارائه دادخواست چیست؟
  • دادخواست باید به‌ زبان فارسی در روی برگ‌های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکاتی مثل نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان باشد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید