ارتباط با ما
تبلیغات


اراده عمومی بایگانی - کافه حقوق
  • راهی جز رفع دوگانه های انقلاب اسلامی و تمدن غرب نداریم
    متد روسو؛ راه‏‎حلی برای دوگانه‎های جامعه ایرانی
  • نفس این دوگانگی ها در کشور خصوصا در منابع قانونی چیز ناپسندی نیست. همان طور که این پیچیدگی یک امر نامطلوب نیست. شیرینی حرکت در مسیر انقلاب به همین پیچیدگی و سیر در این دوگانگی هاست. راحت تر بگوییم که انقلاب اسلامی یعنی تعیین تکلیف برای دوگانه های دینداران و آزادگان در برابر ملزومات دنیای غرب.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید