ارتباط با ما
تبلیغات


ارا دیوان عدالت اداری بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    معرفی کتاب«بیمه بیکاری»
  • کتاب حاضر به منظور شناساندن مهم ترین موضوعات مطروحه در دیوان عدالت اداری تهیه و تدوین شده است. یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در قبال بیمه شدگان، پرداخت مقرری بیمه بیکاری، است.
  • معرفی کتاب
    معرفی کتاب «اختلافات کارگر و کارفرما در آرای دیوان عدالت اداری»
  • در کتاب حاضر تلاش گردیده تا ضمن بررسی مفاهیم مربوط به حقوق کار، روند رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما را در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار دهد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید