ارتباط با ما
تبلیغات


ارجاع گزارش حقوقهای نجومی به دادسرای تهران بایگانی - کافه حقوق
  • احضار ۱۱ نفر در پرونده حقوق‌های نجومی
  • دادستان تهران گفت: در پرونده حقوق‌های نجومی یازده نفر احضار شده‌اند. عذرخواهی محمود صادقی مانع از تعقیب وی نیست. برای ورود به موضوع فروش پایان نامه‌ها و مدارک تحصیلی جعلی آماده ایم.
  • دولت هیچ پرونده‌ای از حقوق‌های نجومی به دستگاه قضایی نفرستاده است
  • معاون اول قوه قضائیه درباره پرونده حقوق‌های نجومی گفت: از طرف دولت هیچ پرونده‌ای به قوه ارجاع نشده و از طرف دیوان محاسبات هم تاکنون به عنوان اینکه کسی را متهم قلمداد کرده باشد اتفاقی نیفتاده است.
  • تاکنون گزارشی مبنی بردریافت حقوق‌های غیرمتعارف دریافت نکرده ایم
  • موحد گفت: با بررسی های صورت گرفته از سوی مسئولان ذی ربط، تا کنون هیچ گونه گزارشی مبنی بر دریافت حقوق های نامتعارف در استان کرمان به دادگستری گزارش نشده است.
  • ارجاع پنج گزارش از حقوق های نجومی به دادسرای تهران
  • دادستان تهران با اعلام این که موضوع اخیر چندین ماه است که افکار عمومی را مشوش کرده، از اعلام نتیجه برخی دستگاه های اجرایی مبنی بر این که تخلف و جرمی احراز نشده، انتقاد کرد و در تبیین نتایج بررسی دستگاه های مختلف اظهار داشت: عده ای معتقدند فیش های حقوقی مستند به قانون بوده و لذا پرداخت ها جرم نیست؛ اما استنباط دیگری نیز وجود دارد مبنی بر این که در یک نظام اسلامی کسی حق دریافت دستمزدی بیش از استحقاق را ندارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید