ارتباط با ما
تبلیغات

ارش بایگانی - کافه حقوق
  • جلسه کارگروه بررسی و تعیین نقص عضوی برگزار شد
  • به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور آراء کارشناسی و تعین ارش و نقص عضوی، دومین جلسه کارگروه بررسی و تعیین نقص عضوی با حضور کارشناسان حوزه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی، دفتر معاینات بالینی، برخی کارشناسان و مدیران استانی در ستاد سازمان​ برگزار شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید