ارتباط با ما
تبلیغات


ارش بایگانی - کافه حقوق
  • آشنایی با حقوق شهروندی
    آیا خسارت مازاد بر دیه از قبیل هزینه های معالجه و درمان ،دارو و …..قابل مطالبه است ؟
  • فارغ از ماهیت دیه، مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او بدون ارائه دادخواست می توانند مطالبه دیه کنند اما بحث اصلی در این وجیزه این است که آیا می توان جانی را بابت هزینه های دارو، درمان و به طورکلی معالجات و حتی خسارات از کارافتادگی و نظایر آن به مبلغی بیش از دیه شرعی محکوم کرد یا خیر؟ و به تعبیر دیگر خسارات مازاد بر دیه قابل مطالبه است یا خیر؟
  • جلسه کارگروه بررسی و تعیین نقص عضوی برگزار شد
  • به منظور ایجاد وحدت رویه در صدور آراء کارشناسی و تعین ارش و نقص عضوی، دومین جلسه کارگروه بررسی و تعیین نقص عضوی با حضور کارشناسان حوزه معاونت پزشکی و آزمایشگاهی، دفتر معاینات بالینی، برخی کارشناسان و مدیران استانی در ستاد سازمان​ برگزار شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید