ارتباط با ما
تبلیغات


ارکان صداوسیما بایگانی - کافه حقوق
  • طرحی برای حذف رئیس در صداوسیما
    خیز یک جریان سیاسی خاص در مجلس برای تصاحب سازمان صداوسیما
  • شاخص ترین تغییر ایجاد شده در این طرح، ایجاد تغییر در ارکان آن است. در حال حاضر عزل و نصب رئیس سازمان بر عهده مقام رهبری است. همچنین شورایی مرکب از نمایندگان رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی (هر کدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. اما طرح حاضر علاوه بر ارکان موجود، هیات امنا و هیات مدیره را نیز به عنوان ارکان جدید سازمان معرفی می نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید