ارتباط با ما
تبلیغات


ازادی بایگانی - کافه حقوق
 • یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
  بررسی موارد تعارض میان حقوق شهروندی و مجازات زندان
 • در نظام حقوق عمومی با در نظر گرفتن اصل آزادی انسان ها و احترام به کرامت و حفظ مقام و حیثیت انسان، مجازات زندان، تعارضاتی را با حقوق بنیادین بشر و حقوق شهروندان به دنبال دارد که با عنایت به فلسفه ی زندان و با توجه به هدف غایی آن که اصلاح بشر می باشد، قابل توجیه است.
 • در پرتو آراء دادگاه اروپایی حقوق بشر:
  بررسی قلمرو مفهوم آزادی در نظام لیبرالیسم
 • آزادی مفهومی است که در نزد مکاتب گوناگونی فکری حتی آن دسته از مکاتب فکری که در عمل منجر به تحدید و از بین بردن آزادی بشر در زندگی فردی و اجتماعی شده اند، از ارزش و احترام بالایی برخوردار است، بنابراین اگر چه این مفهوم از سوی همگان مورد ستایش و حمایت قرار گرفته است اما بازشناسی تعاریف و حدود آن در نزد نظام های فکری گوناگون، اهمیت بسیاری خواهد داشت. در ادامه به بررسی این مفهوم در نظام اندیشه لیبرالیسم خواهیم پرداخت.
 • بررسی تطبیقی حقوق بشر:
  اعلامیه جهانی حقوق بشر از منظر اسلام
 • اعلامیه جهانی حقوق بشر برای اولین بار در شکل سندی بین المللی برخی از حقوق را برای بشریت به رسمیت شناخت . صرف نظر از حقوقی که در این اعلامیه مورد اشاره قرار گرقته است و بیشتر زمینه ها مورد توافق تمامی کشورهای جهان قرار دارد، برخی ویژگیها در اعلامیه جهانی حقوق بشر وجود دارد که بررسی آنها مفید به نظر میرسد. این ویژگیها نشان میدهد که چرا در محیط حقوق بین الملل به مفاد اعلامیه حقوق بشر استناد میگردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید