ارتباط با ما
تبلیغات


ازدواج موقت و دائم دختر بایگانی - کافه حقوق
  • شرایط قانونی ازدواج دختران
    اذن ولی در ازدواج موقت و دائم دختر
  • بر اساس مقررات قانونی، دختران نمی توانند بدون اذن پدر یا جد پدری اقدام به ازدواج کنند. سوالی که اغلب اوقات در این خصوص ایجاد می شود، آن است که چرا تمامی افراد، چه دختر و چه پسر، بعد از رسیدن به سن رشد و بلوغ، در همه تصمیمات زندگی خود مختارند، اما دختران در موضوع ازدواج نیاز به اجازه پدر دارند؟ آیا فلسفه این اجازه تبعیض بین زن و مرد است یا قانونگذار با نگاه حمایتی به این موضوع اشراف داشته است؟
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید