ارتباط با ما
تبلیغات


اساسنامه لباس رسمی مأموران کشوری بایگانی - کافه حقوق
  • به مناسبت روز عفاف و حجاب:
    بررسی قوانین قبل و پس از انقلاب در رابطه با نحوه پوشش و حجاب
  • از آنجا که تغییر یک رژیم در تمامی نقاط دنیا بر نگرش مقننین تاثیرگذار است و مبانی سیاست تقنینی رژیم سابق را در معرض دستخوش قرار می دهد و از آنجا که کشور ایران از زمان تصویب اولین قوانین تا به حال دو حکومت با اندیشه و مبانی متفاوتی را تجربه نموده لذا بررسی قوانین و مقررات حجاب و عفاف را می توان به طور مختصر در دو قسم کلی قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران مورد تفحص قرار داد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید