ارتباط با ما
تبلیغات


اساسی بایگانی - کافه حقوق
 • به بهانه ی 26 تیر ماه سالروز تاسیس شورای نگهبان
  شورای نگهبان،چشم ناظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­ آید. این نهاد شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در تعدادی از کشورها دارد.
 • بازخوانی نظرات شورای نگهبان قانون اساسی
  در کشور چه کسی مسئول اجرای قانونی اساسی است؟
 • مسئولیت اجرای قانون اساسی توسط رئیس جمهور شامل مواردی است که اصلی از اصول قانون اساسی بر زمین مانده باشد؛ مانند اصل ۸ قانون اساسی
 • معرفی کتاب حقوقی:
  کتاب: شرح قانون اساسی
 • جلد اول کتاب «شرح قانون اساسی -فصل ششم- قوه مقننه» به‌طور خاص به فصل ششم از قانون اساسی که به تعیین و تبیین جایگاه و صلاحیت‌های قوه مقننه اختصاص دارد پرداخته‌شده است.
 • باز خوانی اصول قانون اساسی
  اصل نوزدهم و اصل تساوی در برابر قانون
 • در بررسی قانون اساسی مشخص می شود، این قانون بر تعدادی اصول کلی و بنیادین استوار است که بر اساس آنها دیگر اصول و مفاد قانون نگاشته شده است.بنابراین با توجه به این اصل نژادپرستی و برتری جویی قومی و قبیله ای در هر شکل و شیوه اش مردود و باطل است و هیچ کس نباید به بهانه این گونه اختلافات ادعای برتری بر دیگران را در مواجهه با قانون ابراز نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید