ارتباط با ما
تبلیغات


: استاد بزرگ حقوق عمومی استاد بزرگ حقوق اساسی استاد بزرگ حقوق استاد بزرگ حقوق دانشگاه تهران بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب؛
    حقوق بشردوستانه در اسلام و حقوق بین الملل اثری از دکتر سیدفضل الله موسوی
  • این کتاب همزمان دارای محتوای ترجمه ای و تالیفی است که شامل دو فصل ، یک مقدمه و یک پیوست است . فصل اول کتاب ترجمه از مبحث «حقوق بین الملل بشر دوستانه »از کتاب خانم « الینا کاچورد فسکا » استاد شهیر حقوق بین الملل تحت عنوان « حقوق بین الملل عمومی » می باشد .
  • معرفی اساتید حقوقی
    دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی
  • از تالیفات او حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى و برای یک قانون اساسى بهتر را مى‏ توان نام برد. از ترجمه ‏هاى او جامعه‏ شناسى و اصول علم سیاست، جامعه‏ شناسى حقوق و شهروند و دولت مورد استفاده دانش ‏پژوهان مى ‏باشد. دکتر قاضى شریعت پناهی در سال ۱۳۷۶ در تهران به بیمارى سرطان درگذشت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید