ارتباط با ما
تبلیغات


استاپل بایگانی - کافه حقوق
  • اشنایی با فصلنامه های حقوقی:
    فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی
  • با توجه به اهمیت شناخت این فصلنامه ها از سوی اساتید و دانشجویان پژوهشگر حقوقی،کافه حقوق تصمیم دارد به معرفی فصلنامه های علمی- پژوهشی، علمی- ترویجی و یا علمی- تخصصی بپردازد.باشد که مورد استفاده و راهنمایی اساتید و دانشجویان برتر حقوقی واقع گردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید