ارتباط با ما
تبلیغات


استثناهای دادگاه حقوقی بایگانی - کافه حقوق
  • صلاحیت دادگاه‌های حقوقی و استثناءهای وارده بر آن چگونه تعیین میشود؟
  • صلاحیت قضایی عبارت است از توانایی و تکلیف رسیدگی به یک دعوا و حل اختلاف در مورد آن؛ که البته یکی از مسایل مربوط به نظم قضایی است. قضات محاکم باید قبل از رسیدگی به هر دعوایی تشخیص دهند که دعوا و اختلاف عنوان‌شده، داخل در محدوده صلاحیت و توانایی قانونی آنها است یا خیر و در صورت داشتن صلاحیت مکلف به رسیدگی هستند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید