ارتباط با ما
تبلیغات


استخراج حقوق بشر از دین بایگانی - کافه حقوق
  • قواعد حاکم بر استخراج حقوق بشر از دین
  • حقوق بشر یکی از اساسی‌ترین گفتمان‌های نظام‌های مدرن سیاسی و حقوقی جهان است. هر چند که قواعد و مقررات نظام حقوق بشر بین‌الملل در اسناد قانونی بین‌المللی از قبیل اعلامیه حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده است و ایران هم به این دو میثاق پیوسته و باید آنها را اجرا کند اما قواعد حقوق بشری از ابتدا درون نظام حقوقی اسلام موجود بوده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید