ارتباط با ما
تبلیغات


استرداد جهیزیه بایگانی - کافه حقوق
  • پس گرفتن اموال هنگام طلاق از همسر
  • آیا می‌توان هنگام طلاق ملکی‌ را که‌ در زمان زندگی مشترک به‌ نام همسر خود کرده‌ایم، بازپس گرفت و چه شرایطی دارد؟
  • شرایط استرداد جهیزیه از ماترک زوج
  • دعوای استرداد جهیزیه مانند هر دعوای دیگری نیازمند تقدیم دادخواست در دادگاه است، البته دادگاه خانواده برای رسیدگی به چنین موضوعی صالح است و زن هم باید با ارائه ادله و اسناد معتبر، ثابت کند که جهزیه متعلق به وی است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید