ارتباط با ما
تبلیغات


استرداد مجرمان بایگانی - کافه حقوق
  • همکاري هاي حقوقی و قضایی ایران در عرصه بین المللی
    آشنایی با انواع معاهدات همکاریهای دوجانبه حقوقی و قضایی با سایر کشورها
  • یکی از بنیادی ترین اصول حقوق بین الملل، اصل همکاری دولتهاست که از جلوه های آن همکاری های حقوقی و قضایی است. امروزه عموماً چارچوب حقوقی این همکاریها در موافقتنامه های دو یا بعضاً چندجانبه تعریف می شود. خود این موافقتنامه های چندجانبه، قالب های متفاوتی دارند. یکی از این صورتها، انعقاد موافقتنامه های استرداد مجرمان، همکاری قضایی کیفری یا حقوقی و انتقال محکومان به حبس است. در ادامه انواع معاهدات همکاریهای دوجانبه حقوقی و قضایی و ویژگی آنها بررسی می گردد.
  • تقاضای تصویب موافقتنامه با کشور مالزی برای انتقال و استرداد مجرمان
  • قشقاوی در رابطه با دیدار با دادستان کل کشور مالزی گفت: در درجه اول تقاضا کردیم که سه موافقتنامه انتقال مجرمین، استرداد مجرمین و معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری را سریع تر به تصویب برسانند و به امضای مقامات دو کشور رسیده و اجرایی شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید