ارتباط با ما
تبلیغات


استقلال دادگاه بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت شفاهی
    از روشنی حقوق تا ظلمات سیاست
  • این افراد سابقه ی دیگری در جریان حقوق عمومی دارند و ادعای تقلب را که در هیچ دادگاهی ثابت نشده بود و حتی حاضر به دفاع از آن نشدند را در رسانه ها مطرح کردند و حق امنیت اجتماعی مردم را سلب کردند و بی اعتمادی نسبت به بدنه حاکمیت ایجاد کردند و امروز می خواهند کاری را که با قوه مجریه و نظام انتخاباتی انجام دادند را در مورد نظام قضائی پیاده کنند
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید