ارتباط با ما
تبلیغات


اسناد بین المللی بایگانی - کافه حقوق
 • قانون جدید ایین دادرسی کیفری و اسناد بین المللی:
  حق داشتن وکیل مدافع در تحقیقات مقدماتی
 • یکی از ابعاد مهم تحولات صورت گرفته در نیمه دوم قرن بیستم در زمینه ایین دادرسی کیفری ،تقویت ،حق دفاع متهم از طریق تسهیل شرایط دخالت وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی است.شروع این تحولات به سال های پس از پایان جنگ جهانی دوم وتنظیم اسناد حقوق بشر باز می گردد که هدف انها الزام دولت ها به رعایت حقوق بشر در دستگاه های قضایی و تامین شرایط لازم برای برگزاری یک دادرسی منصفانه بوده است.
 • معرفی کتاب:
  معرفی کتاب «اسناد بین المللی»
 • با توجه به اهمیت اسناد بین المللی، از جمله معاهدات و کنوانسیونها، در حقوق بین الملل و ضرورت مراجعه یه این اسناد، در این کتاب سعی گردیده تا اسناد راجع به حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی را گردآوری نماید تا حقوقدانان، دیپلماتها، دانشجویان و پژوهشگران رشته حقوق و بویژه حقوق بین الملل به راحتی بتواند در ایران به متن فارسی و انگلیسی این اسناد دسترسی داشته باشد.
 • یک وکیل در یادداشتی اختصاصی برای کافه حقوق مطرح کرد:
  نقش وکیل در یک دادرسی عادلانه
 • حق برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی، چه پیش از دادرسی و چه در جریان دادرسی، ازمولفه های اساسی و مهم دادرسی عادلانه است که به وسیله آن دادرسی عادلانه، آسان تر حاصل می شود.ضمن اینکه حق مذکور در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز پیش بینی شده است بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی خود به این حق اساسی برای دفاع از حقوق اشخاص اشاره کرده اند. از جمله این موارد میتوان به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید