ارتباط با ما
تبلیغات


اشخاص بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    معرفی کتاب در زمینه حقوق مدنی/ حقوق مدنی زیر بنای حقوق خصوصی و مادر سایر شعبه ها
  • یک از مباحث مهم رشته حقوق ، مباحث مربوط به حقوق مدنی می باشد . در اهمیت مباحث حقوق مدنی در بین سایر مباحث ، ذکر همین نکته بس که به اعتقاد برخی حقوق مدنی بنای حقوق خصوصی و مادر سایر شعبه هاست. درس حقوق مدنی از جمله دروس بسیار مهم به ویژه در گرایش حقوق خصوصی است و فهم صحیح آن میتواند به درک بسیاری از مبانی حقوقی منجر شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید