ارتباط با ما
تبلیغات


اصحاب دعوا، بایگانی - کافه حقوق
  • آشنایی با انواع جلسات دادرسی
  • جلسه در لغت به معنای نوعی نشست، مجمع و اجتماع و دادرسی نیز در لغت به معنی محاکمه، رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است. بنابراین جلسه دادرسی در لغت به معنی مجمع و اجتماع جمعی از مردم برای رسیدگی به دادخواهی و اجرای قانون و عدالت است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید