ارتباط با ما
تبلیغات


اصلاحات اداری بایگانی - کافه حقوق
  • تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری
  • تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری مرجع تصویب: هیات وزیران شماره ویژه نامه: ۷۴۷ چهارشنبه،۱ بهمن ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۵۵ تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی اصلاحات اداری شماره ۱۲۷۶۷۵/ت۵۰۶۴۲هـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص اقدام دستگاه‌های اجرایی نسبت به تهیه برنامه عملیاتی […]
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید