ارتباط با ما
تبلیغات


اصلاح قانون کار بایگانی - کافه حقوق
  • تاکید بر اصلاح قانون کار/ سه جانبه گرایی در اصلاح قانون رعایت شود
  • قانون کار که مصوب ۳ دهه پیش است دارای نواقص و مشکلات بسیاری است، به طوری که کارگران به عنوان گزینه اصلی حوزه کار نسبت به این قانون انتقاد داشته و ضمن تاکید بر اصلاح قانون کار توجه به حقوق جامعه کارگری را مد نظردارند، ازسوی دیگر کارفرمایان نیز درهیچ مقطعی از زمان روی خوش […]
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید