ارتباط با ما
تبلیغات


اصلاح قانون کار بایگانی - کافه حقوق
  • گفت­ و گو با ولی رستمی پیرامون لایحه اصلاحی قانون کار:
    ضرورت تضمین امنیت شغلی کارگران در لایحه اصلاحی قانون کار
  • قانون کار همواره به دلیل ویژگی خاص آن یعنی حمایتی بودن مورد توجه حقوق­دانان قرار گرفته است. جنبه حمایت از جامعه کارگری و تعارض منافع کارگران با کارفرمایان و نیز وجود برخی خلاها در قانون کار ۱۳۶۹ موجب طرح موضوع لایحه اصلاحی قانون کار در مجلس شده است. در رابطه با آثار حقوقی لایحه مذکور گفت­ و گویی با دکتر ولی رستمی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران داشتیم که در ادامه خواهید خواند.
  • تاکید بر اصلاح قانون کار/ سه جانبه گرایی در اصلاح قانون رعایت شود
  • قانون کار که مصوب ۳ دهه پیش است دارای نواقص و مشکلات بسیاری است، به طوری که کارگران به عنوان گزینه اصلی حوزه کار نسبت به این قانون انتقاد داشته و ضمن تاکید بر اصلاح قانون کار توجه به حقوق جامعه کارگری را مد نظردارند، ازسوی دیگر کارفرمایان نیز درهیچ مقطعی از زمان روی خوش […]
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید