ارتباط با ما
تبلیغات


اصلاح و تربیت زندانیان بایگانی - کافه حقوق
  • جذب ۳۰۰۰ مددجوی قزلحصاری در اقدامات اصلاحی و تربیتی
  • مدیر ندامتگاه قزلحصار مهمترین اهداف زندان در نظام زندانبانی اسلامی را اصلاح و تربیت زندانیان به قصد کاهش ارتکاب مجدد جرم و عدم بازگشت به زندان دانست و گفت: زمینه جذب ۳۰۰۰ مددجو در مرکز فعالیتهای فرهنگی ندامتگاه قزلحصار در قالب گروه‌های قرآنی، هنری و آموزشی فراهم شده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید