ارتباط با ما
تبلیغات


اصل برائت بایگانی - کافه حقوق
  • یادداشت اختصاصی کافه حقوق:
    حقوق عمومی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  • حقوق مردم ، از مباحث محوری نظام های سیاسی است که در قانون اساسی نظام های سیاسی بر آن تاکید میشود و کشورهای مختلف جهان می کوشند آن را سر لوحه قانون اساسی و درخشان ترین فصل آن قرار دهند.
  • پاسخی به اظهارات کامفیروزی در دیدار با رهبر انقلاب با دانشجویان
  • برای درک ساختار و نظام حاکم بر کشور ایران لازم است به جامعه و علی الخصوص دانشجویان، تفاوت ساختاری بین نظامی که ما برای کشورمان برگزیدیم با نظامات دنیامحور حاکم بر غرب شناسانده شود. ملت ما استقلال، آزادی، برابری و عدالت را می خواهد و نه تنها همواره در پی تحقق آن بوده است بلکه اساس تشکیل نظام اسلامی نیز همین مفاهیم والای اسلامی انسانی بوده اند. اما استقلال، آزادی، برابری و عدالت را چه کسی باید برای ما معنا و تفسیر نماید؟
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید