ارتباط با ما
تبلیغات


اصل دوازدهم بایگانی - کافه حقوق
  • سلسه گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی
    اصل دوازدهم و مذهب رسمی کشور؛حقوق بنیادین سایر اقلیت های مذهبی
  • در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۱۱ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۱۲ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید