ارتباط با ما
تبلیغات


اصل دوم بایگانی - کافه حقوق
  • پرونده قانون اساسی در کافه حقوق؛
    بندهای اصل دوم قانون اساسی تشریح کننده ی تفاوت مردم سالاری دینی و دموکراسی غربی
  • در بند چهارم یکی دیگر از تفاوت های این دو نظام حکومتی را نشان می دهد. «عدل خدا در خلقت و تشریع» را در قانون اساسی ذکر کردن، به معنای در نظر گرفتن خدا همه ی معادلات و عالم غیب به عنوان تمام کننده در امور بشر را زنده دیدن است. امری که در دموکراسی غربی سال هاست که به فراموشی سپرده شده است و اصالت انسان به معنای خدا انسان نگری جایگزین شده است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید