ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 11 بایگانی - کافه حقوق
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    تشکیل امت واحده اسلامی، غایت نهایی جمهوری اسلامی ایران
  • در ادامه سلسله گزارش های باخوانی اصول قانون اساسی این هفته نوبت به اصل ۱۱ قانون اساسی رسیده است. اصلی که در عمر ۳۷ ساله خود فراز و فرود های مختلفی را طی کرده است. در گزاش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۱۰ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه، اداره امور به اتکا آراء عمومی و شوراها اشاره گردید. در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۱۱ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید