ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 110 قانون اساسی بایگانی - کافه حقوق
  • تحولات نظام حقوقی کشور در سالهای پس از انقلاب:
    سیاست‌های کلی نظام به عنوان بستری قانونی برای اجرای فرمان رئیس کشور
  • سیاست های کلی نظام، موضوعی است که در بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸، به نظام حقوقی کشور وارد گردید. در واقع تجربه اداره کشور از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تا پیش از بازنگری در قانون اساسی، مسئولان نظام را به نبود محملی قانونی برای انتظام و جهت دهی کلی به سیر حرکت نظام جمهوری اسلامی در راستای تحقق آرمان های انقلاب متوجه ساخت.
  • دستاوردهای حقوقی در دوران پس از انقلاب اسلامی :
    بررسی چشم انداز ۱۴۰۴ که پس از قانون اساسی، مهمترین سند حقوقی کشور است
  • این سند در راستای اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ گردید. همچنین ضروری است که تهیه، تدوین و تصویب برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه، متناسب با سیاست‌های توسعه و اهداف و الزامات چشم‌انداز، تنظیم و تعیین گردد.
  • رئیس جمهور زن در ایران؛ شاید، ممکن است، احتمال دارد
  • بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی مقام معظم رهبری اختیار ابلاغ سیاست‌های کلی نظام را برعهده دارند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید