ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 136 بایگانی - کافه حقوق
 • دکتر فیروز اصلانی دانشیار حقوق عمومی دانشگاه تهران در یادداشتی مطرح کرد:
  اقدام رئیس جمهور در تعیین سرپرست برای وزارتخانه علوم فاقد وجاهت قانونی است
 • تعیین سرپرست برای وزارتخانه تنها در مواردی است که قبلا وزیر معرفی شده ولی رای اعتماد گرفته و سپس طبق اصل ۱۳۶ عزل شده باشد و یا رای اعتماد نگرفته و وزارتخانه بی وزیر مانده باشد. لذا این سخن که رییس جمهور می تواند برای وزارتخانه‌ها در ابتدای کار دولت جدید سرپرست تعیین کند از حیث قانون اساسی هیچ وجاهتی ندارد.
 • بازخوانی نظرات شورای نگهبان:
  نظر تفسیری منتشر نشده شورای نگهبان درخصوص اصل (۱۳۶) قانون اساسی
 • در دوره دهم ریاست جمهوری، برخی از وزارتخانه‌ها به حکم قانون در یکدیگر ادغام شدند، همچنین برخی از وزرا توسط رئیس جمهور برکنار شده و یا استعفا دادند، و نیز برخی از وزرا با استیضاح توسط مجلس برکنار شدند؛ به نحوی که در نهایت بیش از نیمی از وزرا تغییر کردند.در این حالت ابهام ایجاد شد که آیا حکم ذیل اصل (۱۳۶)، شامل هر نوع تغییری در وزرا بنا به هر دلیلی، اعم از تغییر آنها توسط رئیس جمهور یا با رای عدم اعتماد مجلس و یا ادغام وزارتخانه‌ها می‌شود، یا صرفا نوع خاصی از تغییر وزرا مد نظر قانون اساسی بوده است.
 • به بهانه ی رد لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه ی کشور در شورای نگهبان:«1»
  لایحه ی دولت معهود و متعارف نبود
 • اگر آئین‌نامه داخلی مجلس را مطالعه کنید با لایحه برنامه مواجه هستید و این موضوع در چند جا تکرار شده و چند جا لفظ قانون برنامه تکرار شده است. این نه لایحه برنامه است و نه قانون برنامه! عملاً دولت با این کار چیزی را از سیستم قانونی که قانون‌گذار پذیرفته است خارج کرده هرچند کاری که انجام می‌دهد مبتنی بر قانون اساسی است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید