ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 156 قانون اساسی بایگانی - کافه حقوق
  • در مصاحبه با دبیر نخستین همایش پیش گیری از جرم و آسیب های اجتماعی عنوان شد:
    ضرورت پیشگیری از وقوع جرم در جنوب شرق تهران
  • همزمان با برگزاری همایش پیشگیری از جرم و آسیبهای اجتماعی فرصتی شد تا با دبیر برگزاری این همایش جناب آقای دکتر محمود مهدوی، استادیار حقوق جزای دانشگاه تهران، در رابطه با جزئیات این همایش گفتگوی کوتاهی کوتاه داشته باشیم. در این گفتگو هدف؛ دلایل و موضوع برگزاری این همایش مورد بررسی قرار گرفت.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید