ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 167 بایگانی - کافه حقوق
 • آیا رویه قضایی منبع حقوق است؟
  بررسی جایگاه رویه قضایی در نظام حقوقی ایران
 • رویه قضایی در معنای خاص، زمانی به کار برده می شود که محاکم یا دسته ای از محاکم در مورد یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی را در پیش گیرند و آراء راجع به آن مسئله چندان تکرار شود که بتوان گفت، هرگاه آن محاکم با دعوی مشابه روبرو شوند همان تصمیم را خواهند گرفت. در اینجا یک سوال مطرح است و آن اینکه آیا رویه قضایی، رویه ای که دادگاه ها در پیش گرفته اند و در قانون مکتوب نیست، بلکه نانوشته است و مستند قانونی خاصی ندارد، در حقوق ایران، یکی از منابع حقوق است؟
 • یادداشتی درباره قوانین حوزه عفاف و حجاب:
  بررسی قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب/ بی‌توجهی به عاملان بی‌حجابی یکی از ضعف های اساسی قانونگذاری است
 • در این میان یک از اساسی ترین روش های ترویج حجاب در جامعه، اصلاح و تدوین قوانین حمایت کننده و سامان دهنده به این حوزه است. تا کنون قوانین متعددی در این راستای صورت گرفته است که حاوی نقاط قوت و ضعفی بسیاری در عرصه ترویج عفاف و جلوی گیری از بد حجابی در جامعه داشته است. در ادامه به پاره ای از این موارد خواهیم پرداخت.
 • گفت‌وگو با عطاالله بیگدلی مدیر کارگروه حقوق موسسه اشراق:
  تمایلی به ایجاد تغییرات بنیادی در تئوری های حقوقی حاکم بر ایران نیست
 • برای گفت و گو در باب تبیین رابطه فرهنگ و دولت تصمیم گرفتیم به موسسه اشراق واقع در خیابان اراک غربی برویم تا گفت و گویی با دکتر عطاالله بیگدلی عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق داشته باشیم چراکه ایشان به مطالعات میان رشته ای علاقمند هستند و در این حوزه فعالیت های زیادی داشته اند. در حال حاضر ایشان مسئول کارگروه حقوق موسسه اشراق هستند.
 • طرح یک چالش بنیادین
  رفع تعارض اصل قانونی بودن و اصل ۱۶۷
 • گروه چهارم که کاملا در تقابل با نگرش اول بوده و از دو دسته دیگر قابل اعتناتر نیز هستند، معتقدند اصل صد و شصت و هفتم شامل مطلق دعاوی کیفری است . اینان در توجیه نظر خویش بیان میکنند که منابع معتبر فقهی و فتاوی در حکم قانون اند و در نتیجه منافاتی با اصل قانونی بودن نداشته
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید