ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 20 بایگانی - کافه حقوق
  • رئیس جمهور و پاسداری از قانون اساسی
  • مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی « پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید