ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 26 بایگانی - کافه حقوق
  • تحزب و کار تشکیلاتی در قانون اساسی
    آیا آزادی تشکل ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است؟
  • حق آزادی تأسیس و فعالیت تشکلها به منظور اجتماع دائمی افراد و رد و بدل نمودن اطلاعات و کمک و یاری به یکدیگر در زمینه های گوناگون یکی از حقوق مصرح در اسناد بین المللی و قوانین اساسی بسیاری از کشورهای دنیا است که در اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در فصل حقوق ملت که مبتنی بر آموزه های فقه شیعه به تدوین درآمده؛ مورد توجه قانونگذار اساسی قرار گرفته است.
  • گزارش لوایح و قوانین:
    قانون احزاب پس از گذشت ۳۵ سال تغییر کرد+ متن قانون
  • نحوه فعالت احزاب و تشکل های سیاسی در جامعه از جمله موضوعاتی است که نیازمند تعیین ضوابط و قواعد مشخصی است که برخواسته از اصول مندرج در قانون اساسی است. قانون احزاب مصوب سال ۶۰ دارای کمبودهای بسیاری بود که در نهایت از سوی مجلس اصلاح شد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید