ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 28 قانون اساسی بایگانی - کافه حقوق
  • اصل ۲۸ قانون اساسی
  • اصل بیست و هشتم: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید