ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 29 بایگانی - کافه حقوق
  • از کارافتادگان در پرتو حمایت‌های قانونی
  • اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت را مکلف کرده است تا «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری و ازکارافتادگی و …» را برای «یک یک افراد کشور» تامین کند. بنابراین، برخورداری از حمایت‌های قانونی و اجتماعی در دوران از کارافتادگی، یک حق همگانی محسوب می‌شود.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید