ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 35 بایگانی - کافه حقوق
  • یک وکیل در یادداشتی اختصاصی برای کافه حقوق مطرح کرد:
    نقش وکیل در یک دادرسی عادلانه
  • حق برخورداری از وکیل و مشاوره حقوقی، چه پیش از دادرسی و چه در جریان دادرسی، ازمولفه های اساسی و مهم دادرسی عادلانه است که به وسیله آن دادرسی عادلانه، آسان تر حاصل می شود.ضمن اینکه حق مذکور در اسناد بین المللی حقوق بشری نیز پیش بینی شده است بسیاری از کشورها نیز در قوانین اساسی خود به این حق اساسی برای دفاع از حقوق اشخاص اشاره کرده اند. از جمله این موارد میتوان به اصل ۳۵ قانون اساسی اشاره کرد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید