ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 45 بایگانی - کافه حقوق
  • دعوایی که هنوز ادامه دارد
    نفت و گاز سهم امام است، نه پول مردم
  • لذا مراد از امام، همان شخصیت حقوقی امام است و اموال نیز اموال شخصی او نیست. بلکه برای مقام و منصب امامت به صورت تقیید است و این اموال پس از عزل یا مرگ وی به امام دیگر منتقل مى‌شود و در حقیقت این اموال، اموال عمومی و از مهمترین ارکان نظام مالی حکومت اسلامی است
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید