ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 49 بایگانی - کافه حقوق
  • به بهانه ی سالروز تصویب قانون نحوه ی اجرای اصل 49 قانون اساسی
    نقدو بررسی قانون نحوه ی اصل اجرای ۴۹ قانون اساسی
  • بر اساس اصل ۴۹ قانون اساسی ثروت های ناشی از اعمال غیر مشروع که مصادیق آن نیزدر این اصل ذکر شده است، باید به صاحبان حق رد شود و در صورت معلوم نبودن ذینفع این اموال به بیت المال تحویل داده شود
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید