ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 5 بایگانی - کافه حقوق
  • معرفی کتاب:
    کتاب «رهبری و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران»
  • نویسنده در کتاب «رهبری و قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران» تلاش کرده است تا ضمن مطالعه‌ اصل تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران چگونگی نظارت رهبری بر قوای سه‌گانه توضیح داده شود. همچنین تمایز این نظریه با شبهه‌ عدم استقلال قوا نیز از جمله مباحث مهمی است که نویسنده سعی کرده است تا به آن پاسخ دهد.
  • بازخوانی اصول قانون اساسی
    اصل پنجم قانون اساسی ولایت امر و امامت امت را برای جامعه ایران حق دانسته است
  • منطبق بر اصل ۵ قانون اساسی ولایت امر و امامت امت زمینه تحقق رهبری فقیه جامع الشرایطی را که ازطرف مردم به عنوان رهبر شناخته می شود آماده می کند تا ضامن عدم نحراف سازمان های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشند
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید