ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 50 بایگانی - کافه حقوق
  • نگاهی به مستندات حقوقی الزام دولت و مردم به حفظ محیط زیست
    حفاظت قانونی محیط زیست ایران
  • در بند (ط) از ماده ۸ این قانون که مرتبط با موضوع است، از «حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی» سخن می‌گوید. یکی از نکات مهمی که حتی در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله جمهوری اسلامی ایران به وضوح دیده می‌شود، «برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایى، تامین اجتماعى، فرصت‌هاى برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب» است.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید