ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 56 بایگانی - کافه حقوق
  • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
    بازخوانی اصل ششم قانون اساسی/ بررسی نقش مردم در تصمیم گیری و اداره امور کشور
  • در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۶ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۵ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۶ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید