ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 59 بایگانی - کافه حقوق
  • در قانون اساسی اصل بر عدم اجرای همه‌پرسی است
    برگزاری همه پرسی “ضرورت” یا “بنا به ضرورت”
  • همانطور که گفته شد قانونگذار اساسی در برخی موارد اصل را بر عدم اجرای برخی اصول قانون اساسی گذاشته است. در خصوص اصل ۵۹ هم “اصل بر عدم رجوع به آراء عمومی و قانونگذاری از طریق همه پرسی است” مگر اینکه خلاف آن اثبات شود.
  • بازتاب اظهار نظر حقوقی رییس جمهور در مورد همه پرسی
    رفراندوم تقنینی
  • باید توجه نمود که در نظام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این اصل به وجود نیامده است تا دولت (به اصطلاح ژورنالیست ها) بتواند مجلس را دور بزند و با بهره گیری از رای مردم، به صورت صرف نظر خود را در مسئله ای تامین نماید.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید