ارتباط با ما
تبلیغات


اصل 7 بایگانی - کافه حقوق
 • ‎‎‎‎‎سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانون اساسی:
  شوراهای اسلامی به عنوان یکی از ارکان اداره امور در کشور
 • در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۷ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۶ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه و اداره امور به اتکا آراء عمومی اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۷ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 • بازخوانی اصل هفتم قانون اساسی:
  حاکمیت مردم و نقش شوراها در اداره کشور
 • در ادامه ی سلسله گزارش های بازخوانی اصول قانونی اساسی این هفته نوبت به اصل ۷ قانون اساسی رسیده است. در گزارش های پیشین با بررسی اصول ۱ تا ۶ قانون اساسی به پاره ای از مبانی نظام جمهوری اسلامی نظیر شکل حکومت، اهداف و چشم اندازها، وظایف نظام جمهوری اسلامی، ولایت و رهبری جامعه و نقش مردم در اداره امور اشاره گردید. همچنین در این گزارش ذیل بازخوانی اصل ۷ قانون اساسی، یکی دیگر از مبانی نظام جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
 • در آستانه انتخاب شورایاری ها
  شورا و شورایاری‌ها در قانون اساسی
 • لذا انتظاری که امروز ما از مجلس شورای اسلامی و دولت داریم این است که دست به دست نظام شورایی داده و کمک کنند که با تدوین و اجرای قوانین ضروری ومناسب، مشکلات حقوقی و اختیاری شوراهای اسلامی شهر و شورایاری ها را از اساس حل کرده و بصورت مطلوب زمینه ی تحقق عدالت و نظارت اجتماعی را فراهم کنند تا انشاء الله بخش عمده ای از مشکلات موجود در سطح شهر ها و حوزه های مختلف سیاست گذاری بر طرف گردد.
آخرین مطالب
مشترک خبرنامه شوید